Aliancia za rodinu klame. Pridáte sa?

Autor: Patrik Lučan | 16.1.2014 o 11:52 | (upravené 28.10.2014 o 18:56) Karma článku: 16,29 | Prečítané:  15441x

V decembri 2013 vznikla Aliancia za rodinu, združenie takmer 60 organizácií, medzi ktorými je okrem iného Úsmev ako dar*. Zjednotili sa pod ušľachtilou myšlienkou pomáhať rodinám. Ich pracovným nástrojom sa však stalo klamstvo a zavádzanie.

 

Súhlasiť s hlavnou myšlienkou ochrany rodiny asi nerobí väčšine z nás problém, otázne však je, či dokážeme súhlasiť so spôsobom akým začala Aliancia svoje pôsobenie na verejnosti. Ak sa začítame do základného dokumentu Aliancie, môžeme spozorovať viaceré zvláštne veci. Organizácia ktorá sa hrdo hlási k vysokým morálnym hodnotám plytko zavádza a klame. Ak by sa takáto vec stala v jednom prípade, mohlo by sa  zdať, že ide o preklep alebo omyl. Chyby sa však množia jedna za druhou. Nejde pri tom o sporné body týkajúce sa homosexuálnych manželstiev, alebo potratov. Klamstvá a zavádzanie sa majú týkať základných faktov, pričom tieto sa používajú ako podklad k neskoršej argumentácii. Aliancia vstupuje do boja o svoje ciele nečestne, ak sa chcete pridať na jej stranu mali by ste vedieť, že s ich podporou súhlasíte aj s princípom „účel svätí prostriedky“. Pridáte sa?

Pôvodné znenie požiadaviek a argumentov nájdete na stránke http://www.alianciazarodinu.sk/

 

Klamstvo 1

Tvrdenie: „vylúčenie termínov 'otec' a 'matka' z úradnej terminológie a ich nahradenie termínmi 'rodič 1' a 'rodič 2', čo už vošlo do platnosti vo viacerých krajinách Európskej únie“

V zahraničí, napr. vo Veľkej Británii, sa používa na úradných formulároch označenie „mother/parent 1“ a „father/parent 2“, teda konkrétne ako aj všeobecné označenie rodiča. Na Slovensku sa takéto označenie používa už dlhé roky. Úradné tlačivá poznajú pojem „rodič“ a „druhý rodič“. Ide o bežnú prax vychádzajúcu z právnickej terminológie. Klamsto sa kopíruje bez akejkoľvek snahy o nápravu naprieč kresťanskými médiami. Buď ide o plánované a zámerné klamanie, alebo ide o elementárnu nevzdelanosť ich autorov. Fakt, že predseda aliancie pán Anton Chromík je študovaný právnik prináša so sebou nepríjemný pocit, že ide o snahu manipulovať a zámerne tak škodiť rozumnej verejnej diskusii.

Doplnené 15. februára 2014:
Po neskoršom zvážení priznávam, že tento bod by mal byť správne označený ako zavádzanie, nie klamstvo. Z odborného ako aj morálneho hľadiska však nevidím medzi týmito dvoma kategóriami príliš veľký rozdiel, účel je totiž rovnaký, presvedčiť ľudí na základe nezmyslov. Ide o zavádzanie, pretože Aliancia spája bežnú právnu prax s predstavou ohrozenia rodiny a jednotlivcov. Zovšeobecnenie je základnou nástrojom práva, ktoré by inak nedokázalo reflektovať rozmanité životné situácie a bolo by takmer nefunkčné. Fakt, že dochádza k zovšeobecneniu pojmov ktoré boli doteraz konkrétne (napr. otec, matka), neposkytuje žiadny argument proti legalizácii homosexuálnych zväzkov, pretože absolútne nič nevypovedá o povahe ani morálnosti týchto partnerstiev. Zo strany Aliancie tu ide o ukážkové presadzovanie demagógie typu Klam morálnej rovnocennosti, emocionálne zastrašovanie a vykresľovanie hrozby, bez akejkoľvek relevancie. Navyše, uvádzanie príkladov zo zahraničia, ako to robí Aliancia, je úplne zbytočné, pretože táto prax je bežná aj na Slovensku. Pojmy otec a mama sú v úradných dokumentoch bežne zastúpené všeobecnými pojmami „rodič“, „druhý rodič“, „zákonný zástupca“, dokonca aj v prihláškach do materskej škôlky (mesto ŽilinaBanská Bystrica). Ak ľudí v Aliancii emocionálne uráža, že ich niekto v právnom dokumente označí všeobecným pojmom „rodič“, potom sa môžeme pýtať, prečo ich rovnako neurážajú aj iné právne označenia osôb ako napríklad „daňový subjekt“, „žiadateľ“, „občan“?

 

Klamstvo 2

Tvrdenie: „predstavovanie pedofílie (sexuálneho zneužívania detí) ako jednej zo sexuálnych orientácií, nie ako sexuálnej poruchy“

Odpoveď: Aj keď sa v odborných kruhoch vedú rôzne debaty, ešte tu nie je dôvod na spoločenskú akceptáciu pedofílie. Žiadny zo štátov EU nepodporuje pedofíliu ako akceptovateľnú formu správania, práve naopak, voči pedofilom sú vznášané trestné obvinenia.

Odpoveď upravená a rozšírená 15. februára 2014:
Aj keď sa v odborných kruhoch vedú rôzne debaty o povahe pedofílie, bez ohľadu na stanovisko psychológov, nie je dôvod na spoločenskú akceptáciu pedofilného správania, ktoré zasahuje do práv druhej osoby (dieťaťa). Ak by aj psychológovia pedofíliu klasifikovali ako sexuálnu orientáciu, táto informácia má rovnakú výpovednú hodnotu ako fakt, že Zem sa točí okolo Slnka. Veda nehovorí nič o morálke ale iba popisuje skutočnosť. Odmietať vedecké objavy a považovať ich za hrozbu je samo o sebe nezmyslom. Aj keby psychológovia zmenili pohľad na pedofíliu, neprináleží pedofilovi právo na sexuálny styk s dieťaťom, pretože dieťa (na rozdiel od dospelých homosexuálov) nedokáže poskytnúť dobrovoľný súhlas na sexuálny styk. Žiadny zo štátov EU nepodporuje pedofilné správanie, práve naopak, voči takýmto delikventom sú vznášané trestné obvinenia.

 

Klamstvo 3

Tvrdenie: „protizákonná registrácia potratových tabletiek (január 2013)“

Odpoveď: Registrácia tabletiek Medabon a Mifegyne (RU 486), ktoré vyvolávajú chemickú interrupciu je právoplatná. Potvrdili to pracovníci mediálneho oddelenia Štátneho úradu na kontrolu liečiv, informácie sú prístupné v online databáze registrovaných liekov. Registrácia prebehla koncom roku 2012 (nie v januári 2013 ako uvádza Aliancia), Úrad na kontrolu liečiv povolil ich distribúciu na území SR do konca roku 2017. Lieky sa majú vydávať iba na lekársky predpis s obmedzením, čo znamená, že sú určené na použitie len v špecializovanom zdravotníckom zariadení pod dohľadom lekára. Napriek tomu, že sú právoplatne registrované, nie sú doposiaľ v obehu. Úrad na kontrolu liečiv posudzuje účinnosť a bezpečnosť lieku. Akonáhle liek splní kritériá, žiadateľ získa povolenie na predaj. Či k predaju skutočne dôjde závisí od distribútora, ktorý na základe povolenia požiada Ministerstvo zdravotníctva o kategorizáciu lieku. Aliancia svojim verejným obvinením útočí na prácu konkrétnej štátnej inštitúcie.

Doplnené 15. februára 2014:
Pokiaľ Aliancia nemá dôkaz, že registrácia prebehla protizákonne (napr. stanovisko súdu), vyhlasovať registráciu za protizákonnú je verejným ohováraním. Ako sa k takému čomusi môže znížiť organizácia odvolávajúca sa na (kresťanské) morálne hodnoty, je úplne nepochopiteľné.

 

Klamstvo 4

Tvrdenie: „peňažné aj väzenské tresty rodičom za neúčasť detí na sexuálnej výchove v škole“

Odpoveď: Vo všetkých štátoch EU je zavedená povinná školská dochádzka, ktorá dokázateľne zlepšila kvalitu života a pomáha odstraňovať sociálne rozdiely v spoločnosti. Neúčasť detí na vyučovaní počas doby povinnej školskej dochádzky je trestaná aj na Slovensku. Netrestá sa neúčasť na konkrétnych vyučovacích predmetoch ale neúčasť na vyučovaní ako celku.

Doplnené 15. februára 2014:
Zástancia Aliancie argumentujú výhradou svedomia, kedy silne veriaci rodičia nesúhlasia so sexuálnou výchovou na školách. Boli by ochotní výhradu svedomia priznať aj iným skupinám rodičov? Tak napríklad rodičia maďarských detí by mohli odmietnúť posielať deti na hodiny dejepisu, pretože nesúhlasia so slovenským výkladom histórie Uhorska, alebo rodičia hlásiacich sa k Druidom by mohli odmietnúť posielať deti na hodiny biológie, pretože podľa nich mŕtve ľudské telá nemajú byť vystavované alebo skúmané... Mohli by sme pokračovať ďalej, až by sme nakoniec zistili, že sa nám pod rukami rozpadla celá koncepcia povinnej školskej dochádzky, ktorá tak výrazne pomohla k rozvoju Európy.

 

Klamstvo 5

Tvrdenie: „Aliancia za rodinu je občianska iniciatíva, ktorá sa neviaže na žiadnu ideológiu, vierovyznanie, (…)“

Odpoveď: Počas vianočných sviatkov rozširovala Aliancia za rodinu pohľadnice s biblickým vyobrazením narodenia Ježiša a s heslom „pre nás je rodina svätá“ a následným prianím „požehnaných vianoc“. Tlač pol milióna pohľadníc financovala Konferencia biskupov Slovenska, podľa odhadov ide o hodnotu 15 až 20 tisíc Eur. Buď sa predstavitelia Aliancie boja priznať príslušnosť k svojmu náboženstvu, alebo sa pozabudli zamyslieť nad zjavným rozporom toho čo hovoria a toho čo robia. Všetky začlenené organizácie sú profilované ako kresťanské. Všetky najdôležitejšie argumenty a klamstvá sú prevzaté od nemeckej spisovateľky Gabriele Kuby, ktorá svojou knihou Globálna sexuálna revolúcia nastavila nový kurz v politickej angažovanosti náboženských skupín v krajinách východnej Európy. Kniha plná omylov, klamstiev a demagógie sa stala novou Bibliou (rozsiahlu štúdiu tejto knihy budem pulikovať na blogu v najbližších týždňoch). Tvrdiť teda, že Aliancia sa neviaže na žiadnu ideológiu ani vierovyznanie, otrocky kopírovať myšlienky Gabriele Kuby a zároveň prijať financie na propagáciu od KBS nie je nič menej než ďalším do očí bijúcim klamstvom.

 

Zavádzanie 1

Tvrdenie: „zjednodušovanie rozvodov, namiesto pomoci manželom“

Odpoveď: Zjednodušenie rozvodov je úprava legislatívy tak, aby dvaja ľudia, ktorí sú rozhodnutí spolu nežiť nemali právne prekážky k realizovaniu svojho rozhodnutia. Skomplikovanie rozvodového konania je proti súčasnému spoločenskému trendu zastávajúceho slobodný výber. Manželom sú k dispozícii manželské poradne alebo psychologickí pracovníci, ich služby sú v európskych krajinách bežne dostupné. Štáty podporujú manželstvá sociálnymi a daňovými úľavami prípadne zvýhodnenými manželskými pôžičkami na bývanie. Zjednodušenie rozvodového konania a sociálna pomoc rodinám sú dve odlišné agendy, prvá sa týka ministerstva spravodlivosti a druhá sa týka ministerstva sociálnych vecí. Ak nemáte dôkaz, že prvý krok sa vykonal na úkor realizácie druhého, ide o ukážkový príklad zavádzania.

 

Zavádzanie 2

Tvrdenie: „Návrh Lanzarotského dohovoru, ktorý obsahuje povinné zavádzanie sexuálnej výchovy pre všetky deti, už na prvom stupni základnej školy, kde sa majú všetky deti učiť o sexuálnom zneužívaní, namiesto vzdelávania pediatrov a učiteľov ako identifikovať konkrétne zneužívané deti a pomôcť im (zima 2013).“

Odpoveď: Opäť v tomto tvrdení ide o nesprávne zadanú súvislosť medzi zavedením sexuálnej výchovy a vzdelávania učiteľov a pediatrov. Je zavádzajúce tvrdiť, že jedna zložka je na úkor druhej. Ide o dve úplne odlišné agendy ktoré sa navzájom dopĺňajú. Kým spomínaní odborníci môžu spozorovať zneužívanie detí už v štádiu kedy k zneužitiu dochádza, výchovou detí sa dosahuje preventívna zložka, kedy potenciálne obete vedia sami identifikovať hrozbu vopred, alebo sa neboja o svojom zneužití včas vypovedať. Pre ukážku v čom spočíva toto zavádzanie môžeme uviesť analogický príklad. V centre mesta otvorili nové múzeum, ktoré sa stalo turistickou atrakciou. Po čase zriadil dopravný podnik zastávku električiek na ulici kde múzeum sídli. Nová zastávka MHD nielenže zjednoduší prístup na danú ulicu pre obyvateľov ale aj prístup turistov do múzea. Múzeum môže bez zastávky MHD fungovať, rovnako ako zastávka MHD plní svoju funkciu na danej ulici aj keby tam múzem nebolo. Obidve skutočnosti naraz však zvýšia atraktivitu múzea ako aj cestovania v MHD, sú prospešné pre obe strany. Tvrdiť, že zastávka MHD bola zriadená na úkor múzea a teda znižuje návštevnosť múzea je presne taký istý nezmysel ako tvrdí Aliancia za rodinu v prípade sexuálnej výchovy na školách.

 

Zavádzanie 3

Tvrdenie: „vznik zákonov trestajúcich kritiku neheterosexuálneho správania“

Odpoveď: Trestané sú verbálne a neverbálne útoky, vysmievanie, ponižovanie a diskriminácia. Nejde o trestanie konštruktívnej kritiky, alebo prezentovania vedeckých poznatkov ohľadne sexuality človeka. V slovenskej ústave máme od jej vzniku v roku 1992 zakotvené, že diskriminácia je neakceptovateľná vždy keď sa týka rasy, farby pleti, národnosti, viery, pohlavia, rodu alebo iného postavenia (napríklad ako menšina). Aliancii prekáža snaha zakomponovať do zoznamu aj „sexuálnu orientáciu“. Sexuálna orientácia v dnešnej ústave je nepriamo zahrnutá v slovnom spojení „iné postavenie“.

Doplnené 15. februára 2014:
Ak členovia Aliancie nemajú v záujme verejne označovať homosexuálov za „skazených“ ako to robí poslanec Štefan Kuffa (OĽaNO), nebudú žiadať zákaz prejavov osobnej náklonnosti a nebudú ich ani vyháňať zo svojich obchodov len na základe ich sexuálnej orientácie, potom nemôžu považovať úpravu zákona o diskriminácii za hrozbu, práve naopak. V čase, keď kvôli nevraživosti okolia mladí homosexuáli, akým bol Filip z Českej republiky, nezvládajú tlak a páchajú samovraždy, je potreba prísnej zákonnej normy nevyhnutná.

 

Zavádzanie 4

Tvrdenie: „aby nedochádzalo k oslabovaniu jedinečného postavenia manželstva v spoločnosti, napríklad zavádzaním nových rodinnoprávnych inštitútov, ktoré by sa svojou povahou  pripodobňovali manželstvu“

Odpoveď: Ak si podnikateľ otvorí železiarstvo na tej istej ulici ako predajca potravín, nemá to vplyv na predaj potravín. Železiarstvo a potraviny si navzájom nekonkurujú, pretože ten kto potrebuje kúpiť chlieb nebude ho hľadať v železiarstve ale stále bude nakupovať v rovnakých potravinách. Tak je to aj s právnymi ustanoveniami v oblasti manželstva. Zavedením registrovaného partnerstva nedôjde k oslabeniu inštitútu manželstva, pretože adresátmi sú úplne odlišní ľudia. Nemožno očakávať, že heterosexuálne manželstvo sa rozpadne kvôli možnosti vstúpiť do homosexuálneho manželstva, presne tak isto ako nemožno očakávať, že si niekto bude kupovať chlieb v železiarstve.

 

Zneužitie hodnôt

Každý má inú predstavu o pomoci ako aj iné schopnosti, ktorými dokáže pomôcť. Uvedomujem si, že nie vždy sa myšlienky môžu dotiahnúť k dokonalosti. Verejná diskusia je však dobrá na odhalenie nedostatkov a chýb. Ak si autor zlej myšlienky dokáže priznať chybu, je to dobrým znakom jeho osobnosti. Keď však niekto výjde na svetlo sveta s toľkými klamstvami a zavádzajúcimi myšlienkami ako to nedávno urobila Aliancia za rodinu, mám vážne obavy o to, že opäť chce niekto zneužiť všeobecné morálne hodnoty ľudstva na svoje ideologické alebo mocenské ciele. Som za slobodu slova a vyjadrenia svojich názorov. Treba si však uvedomiť, že verejná diskusia by mala mať aj isté racionálne a morálne pravidlá, ktoré treba dodržiavať. Bohužiaľ, na Slovensku sme si akosi rýchlo zvykli na to, že sloboda názoru pre nás znamená nekultúrne a primitívne hádanie sa o tom kto má väčšiu pravdu, ostrejší jazyk a širšie ramená. Potom zapadajú bahnom aj tie myšlienky, ktoré by za verejnú diskusiu naozaj stáli. Ak také niečo vychádza pod patronátom Katolíckej cirkvi, veľmi ľahko sa to posvätí magickým výrokom „sloboda náboženského vyznania“ alebo slovom „tolerancia“. Logické súvislosti, vedecké štúdie, dôkazy a prieskumy sú najlepšími zdrojmi pre kultivovanú diskusiu. A v tejto rovine to musia akceptovať aj náboženské organizácie.

 

* OPRAVA (16.00 hod): Slovenský skauting sa ako celoslovenská organizácia ku Aliancii nepridal. Viacerí jej členovia mi písali, že organizácia ako celok nemá záujem, aby sa meno Skautov spájalo s touto iniciatívou. Alianciu za rodinu podporili iba 2 miestne zbory. Z tohto dôvodu som Slovenský skauting vymazal zo zoznamu organizácií v úvode článku.

Páčil sa Vám tento článok? Pridajte si blogera medzi obľúbených a my Vám pošleme email keď napíše ďalší článok
Pridaj k obľúbeným

Hlavné správy

Autorská strana Ondreja Podstupku

Vláda nezvláda slová a môže to stáť životy

Stručný návod na lepšie hospodárenie s dôverou.

Dnes píše Elena Eleková

Nie, nečaká nás sloboda s dvoma negatívnymi testami vo vrecku

To je vec, ktorú robí vláda zle: nehovorí otvorene ľuďom, čo ich čaká.


Už ste čítali?