5 dôvodov prečo neveriť katolíckym biskupom

Autor: Patrik Lučan | 2.12.2013 o 10:05 | (upravené 2.12.2013 o 10:29) Karma článku: 17,40 | Prečítané:  11977x

Na prvú adventnú nedeľu zaznel v katolíckych kostoloch pastiersky list od biskupov plný neznámych pojmov a s pocitom naliehavosti varoval pred zánikom tradičnej rodiny. Namiesto vysvetlenia problému nastalo rýchle určenie vinníka, namiesto povzbudenia bol zodvihnutý prst pred sodomskou skazou.

 Foto: www.sxc.hu

Jeden krátky list odhalil naraz 5 dôvodov, prečo neveriť biskupom. Keď sa jednoduchá a úprimná viera jedinca stane inštitucionalizovaným náboženstvom, to sa v strachu pred všetkým neznámym uzatvára do seba, radikalizuje a znetvoruje všetky pekné myšlienky. Bola to obdivuhodná cirkev, ktorá pred 23 rokmi hájila demokraciu a ukazovala silu viery a oddanosti prenasledovaných a mučených kňazov a reholníkov. Dnes sa akoby v kruhu vracala k tomu, proti čomu sama bojovala - proti diktatúre, neznášanlivosti, extrémizmu a násiliu.

 

1. Biskupi nechápu dnešný svet

Celé znenie pastierskeho listu nájdete na stránke Konferencia biskupov Slovenska.

Sexuálna revolúcia v podaní kresťanskej spisovateľky Gabriele Kuby, vo video prednáškach sumarizuje celú svoju knihu. Nájdete na stránke Kuby.sk.

Feminizmus a LGBT sú podľa biskupov sodomskou skazou. Je vaša osobná sexualita alebo vaša rodina skutočne ohrozená? Pozrite si stránku Aspekt.sk.

Témou pastierskeho listu bol septembrový Pochod za život v Košiciach a ohrozenie tradičných predstáv o rodine. Argumenty od slova do slova opakujú slová nemeckej spisovateľky Gabriele Kuby, ktorá pred niekoľkými mesiacmi v rámci uvedenia svojej novej knihy „Sexuálna revolúcia“ navštívila aj Slovensko. Kuby je hrdo označovaná za sociologičku. Čítali ste jej knihu? V jej úvahách absentuje korektná odborná metodológia, namiesto vážnej sociologickej analýzy ponúka čitateľom účelovo pospájané výsledky prieskumov a vymenúva finančné a politické zdroje LGBT hnutia v Európe. Taktiež je zrejmé, že Gabriele Kuby ani slovenskí biskupi nepochopili Judith Butlerovú píšucu o pohlaví a rode. Kým pohlavie (sex) je mužom a ženám biologicky dané, rod (gender) sa utvára v kontexte konkrétnej spoločnosti a jej kultúry (napr. dnes je ružová farba vnímaná ako farba ženskosti, dievčatá sa hrajú s bábikami, muž je živiteľ rodiny, muži neplačú, ...). Rod, napriek tomu, že je kultúrne podmienený, si môže každý z nás meniť - môžem sa prestať správať ako spoločnosťou definovaný muž, začnem umývať riad, nosiť ružové tričká, alebo prejavovať city. Čo má takto chápaný rod (gender) spoločné so smrťou alebo úpadkom? Okrem tohto zamyslenia by si biskupi mali naštudovať aj základy sociológie. Sociológia skúma a interpretuje premeny spoločnosti a popisuje sociálne fenomény. Významnými predstaviteľmi sú napríklad Emile Durkheim, Max Weber, Anthony Giddens, Zygmund Baumann, Hannah Arendtová, Karl Popper, či Adam Smith. Český sociológ Jan Keller dáva do súvisu rozpad rodiny so vznikom sociálneho štátu v 20. storočí. V predošlých storočiach bolo bežné že rodina plnila úlohu základnej ekonomickej jednotky v ktorej človek vyrastal a ktorá jediná mu poskytovala spoločenské zázemie. Moderný sociálny štát prevzal na seba úlohu, ktorú dovtedy plnila práve rodina, sú ním bezpečnosť, pracovno-právne istoty a sociálne zabezpečenie (poistenie, sociálne dávky, dôchodky, verejno-prospešné služby). Vo svetle takto usporiadaného sveta dokážu byť jedinici nezávislí od rodinného spoločenstva. Kým v minulosti rozpad rodiny znamenal existenciálnu stratu ekonomickej istoty, spoločenského postavenia a identity, dnes rozpad rodiny spôsobuje skôr „iba“ citovú bolesť. Výber partnera a založenie rodiny bývalo čisto praktickou nevyhnutnosťou a nemalo veľa do činenia s nestálymi citmi a romantikou tak ako je tomu dnes. Ak biskupi tvrdia, že rozpad rodiny je spôsobený nátlakom feministiek a homosexuálov majú veľmi vážne diery vo svojich vedomostiach. Nedokážem si predstaviť, ako niekto zanechá svoje šťastné manželstvo len preto, lebo si na blogu prečíta príspevok od feministky Oľgy Pietruchovej. Biskupi, ako verejní činitelia, by mali mať viac ako ktokoľvek iný na pamäti porekadlo, dvakrát meraj a raz rež.

 

2. Majú bližšie k fašizmu než k demokracii

Je smutné vidieť, že biskupi majú ideologicky bližšie k potláčaniu slobôd ľudí, než k demokracii. Súčasní slovenskí biskupi evidentne nemajú problém s politikmi ako sú Ján Slota, či Marián Kotleba, ktorí sa za každým vulgarizmom nezabudnú prežehnať a zvolať povestné „Za boha a za národ“. To sú tí najlepší politickí kandidáti odmietajúci tzv. kultúru smrti. Ich stúpenci potláčajú kultúru smrti celkom svojrázne, slovným a neraz aj fyzickým násilím. Vo varovaní sa biskupi nebránia predstave násilného riešenia situácie, ich vyjadrenia majú extrémistickú pachuť, píšu: „Kultúra smrti skutočne ohrozuje existenciu národa. Pri takom ohrození predošlé generácie neváhali umierať za ochranu vlasti. Od nás sa ešte taká veľká obeta nežiada, ale žiada sa, aby sme boli ostražití.“ Všimnite si slova „ešte“ v ich liste, akoby čakali, že taká situácia môže v súvislosti s hnutím LGBT nastať. Z práve prebiehajúcich aktivít v Katolíckej cirkvi je vidieť, že oficiálni predstavitelia ako aj mnohí laici sa demokracie boja. Na internete prebiehajú petície za zrušenie financovania organizácií hovoriacich o rodovej rovnosti ako aj zrušenie Výboru pre práva LGBT, ktorý funguje pod správou Úradu vlády. Tieto organizácie dostávajú zo štátneho rozpočtu približne 400 tisíc Eur ročne. Pre porovnanie, Katolícka cirkev dostáva od štátu 21 miliónov Eur ročne, čo je 52-násobne viac. Oficiálne sa k cirkvi hlási takmer 80% obyvateľstva. Je nepochopiteľné, že taká finančne ako aj člensky silná organizácia akou je Katolícka cirkev žiada, aby sa niekomu odobralo právo zastávať svoj názor. Ako je možné, že Katolícka cirkev nedokáže s tak veľkým potenciálom dostatočne presadiť svoje ideály, že sa doslova musí uchyľovať k buričstvu? Zástancovia rodovej rovnosti a feminizmu nikomu práva neupierajú, nešíria násilie, pornografiu, náboženskú neznášanlivosť, ani nepresadzujú zákony, ktoré by nútili inak zmýšľajúcich ľudí konať v rozpore so svojim svedomím. Práve naopak, sú proti všetkým spomenutým veciam. Majú teda rovnaké právo žiadať o financie zo súkromných ako aj štátnych grantov na svoje projekty. Odstaviť ich od zdrojov a zapchať im ústa - takto si katolíci predstavujú demokraciu a spravodlivosť? Nepripomína vám to časy, keď komunistický režim robil to isté s Katolíckou cirkvou? Alebo ešte lepšie, nepríde vám, že totalitárne praktiky sú pre cirkev prijateľnejšou alternatívou, než legislatíva umožňujúca homosexuálne manželstvá?

 

3. Ignorujú spoločenské dianie

V dobe, keď našou krajinou otriasajú základné a vážne problémy slobodnej a spravodlivej spoločnosti, vyťahujú biskupi na svetlo sveta otázku, ktorá sa buď nezdá byť problémom (miera potratov neustále klesá), alebo sa týka širšej spoločenskej premeny (úloha rodiny). Naša spoločnosť sa borí s akútnymi problémami, ktoré majú výrazný vplyv nielen na kvalitu života ale aj morálku, to však biskupov asi príliš netrápi. Zlé súdnictvo (t.j. neexistujúci základ demokracie), veľké sociálne rozdiely, korupcia na všetkých úrovniach, tolerancia xenofóbie a fašizmu, ekologická ľahostajnosť, nezdravé potraviny, či vysoká miera domáceho násilia a znásilnení... S absenciou odborných vedomostí je nezodpovedné písať také pastierske listy, ktoré nekompromisne obviňujú úzku skupinu ľudí okolo hnutia LGBT z celospoločenských zmien a iba bezducho hecovať veriacich kamsi do stratena. Biskupi by si mali uvedomiť, že ich myšlienky by mali byť premyslené, odborne spôsobilé a nemali by zavádzať. Veriaci vkladajú do biskupov svoju dôveru. Ako s touto dôverou biskupi zachádzajú?

 

4. Šíria pocit permanentného ohrozenia

Žiadna spoločenská zmena neprichádza zo dňa na deň. Slovenská katolícka cirkev akoby chcela preskočiť dve kolá v hre. Namiesto boja za lepšie podmienky pre mladé rodiny, namiesto pomoci znásilneným ženám a namiesto ukážky pochopenia, katolíci radikalizujú svoje myšlienky v snahe uchrániť sa pred cudzím vplyvom. Náboženský fanatizmus sa netýka iba moslimov, ale ožíva aj u nás. Nové kresťanské masmédiá pôsobiace na internete sú toho dôkazom, Zakrestanske.sk, Lifenews.sk, Postoy.sk. O fenoméne radikalizácie hovorí aj český katolícky kňaz a mysliteľ Tomáš Halík. Halík sa vo svojich myšlienkach vyjadril aj k svojskej cirkvi na Slovensku, ktorá nie je schopná ani len kopírovať intelektuálne trendy, ktoré sú v západnej katolíckej cirkvi bežné. Nebudem jediný ak poviem, že súčasní cirkevní predstavitelia sú neschopní myslieť pozitívne, namiesto toho neustále pripomínajú boží trest za neposlušnosť a poukazujú na vonkajších nepriateľov. Biskupi sa naučili ako narábať s cirkevnými majetkami, ututlávať prúsery a vyhadzovať zo svojich radov ľudí, ktorí si kladú úprimné otázky viery a nachádzajú pochopenie aj pre neveriacich. Mons. Róbert Bezák je toho žijúcim príkladom, je to človek s vierou ale aj srdcom. Srdce však nehľadajte v slovách biskupov, namiesto vľúdneho slova a povzbudenia prišli s novým problémom nazvaným „kultúra smrti“. Naliehavo burcujú proti tzv. kultúre smrti tvrdiac, že rodina v Európe zanikne pokiaľ sa veriaci nepostavia radikálne na jej ochranu, teda proti feministkám a homosexuálom hlásajúcich „ľudské práva“ a „práva dieťaťa“. Biskupi si pokrútili realitu podľa vlastných potrieb, šíria strach a pocit permanentného ohrozenia rovnako zlým spôsobom ako hociktorý totalitný režim na svete.

 

5. Mlčia, keď by mali prehovoriť

Biskupi akoby nemali vlastnú tvár, sú to bezmenné a ustráchané indivíduá, ktoré podobne ako bývalí komunisti prezliekajú kabáty podľa aktuálnej potreby, len aby neprišli do konfrontácie s vládnucou garnitúrou. Biskupi vyzývajú ľudí aby boli morálni ale sami nie sú príkladom morálneho konania. Morálny kredit možno stratiť aj ľahostajnosťou a ničnerobením v situáciách, keď sa má človek ozvať a vyjadriť jasne svoj postoj.

 

  • Kde boli keď sa hovorilo o spise Gorila?
  • Kde boli keď sa búrili lekári, zdravotné sestry, učitelia?
  • Kde boli keď podnikali a krachovali nebankové subjekty ako Horizont Slovakia?
  • Kde boli keď súdy naparili Žitnému za zabitie dieťaťa 2 roky a za napadnutie policajtky 8 rokov?
  • Kde boli keď zabili Daniela Tupého alebo prepadli Hedvigu Malinovú?
  • Kde boli keď Slota útočil na národnostné cítenie Maďarov?
  • Kde boli keď sa na cirkevných pozemkoch staval hypermarket namiesto detského ihriska?
  • Kde boli keď (pridajte vlastné otázky) …………………………………….

 

A teraz sa pozrime aký humbuk spravili v Košiciach pre dlhodobo klesajúcu mieru potratov, ako sú pobúrení keď hŕstka ľudí pochoduje Bratislavou v dúhových farbách, alebo ako sa ozývajú pred voľbami, keď klesajú preferencie KDH. Kde sú zalezení, keď je potrebné počuť ich hlas hlasnejšie ako kedykoľvek predtým, keď je potrebné aspoň morálne povzbudiť, vyjadriť sústrasť, či pochopenie? Kristus raz povedal, že ľudia, ktorí nezúročia svoje talenty nemajú čo robiť v kráľovstve Božom. Pozrime, aké obrovské talenty majú v rukách slovenskí biskupi. A čo s nimi vlastne robia?

Páčil sa Vám tento článok? Pridajte si blogera medzi obľúbených a my Vám pošleme email keď napíše ďalší článok
Pridaj k obľúbeným

Hlavné správy

Autorská strana Ondreja Podstupku

Vláda nezvláda slová a môže to stáť životy

Stručný návod na lepšie hospodárenie s dôverou.

Dnes píše Elena Eleková

Nie, nečaká nás sloboda s dvoma negatívnymi testami vo vrecku

To je vec, ktorú robí vláda zle: nehovorí otvorene ľuďom, čo ich čaká.


Už ste čítali?